• 1

Προφίλ εταιρίας

Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 1985, με κύριο αρχικό αντικείμενο την κατασκευή ανοξείδωτων βυτίων περισυλλογής και ειδικών κατασκευών για τη βιομηχανία τροφίμων. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, είχε προσανατολιστεί στην συνεχή βελτίωση: ποιότητας κατασκευής, απλότητας του χειρισμού,
υψηλής απόδοσης των μηχανημάτων της και  κυρίως ασφάλειας.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα στα Σεβαστιαννά Ν. Πέλλης. Η επιχείρηση επανδρώνεται με εξειδικευμένους Μηχανολόγους και εργαζόμενους. Τα προϊόντα μας απευθύνονται στις επιχειρήσεις τροφίμων που επιζητούν την ανώτερη δυνατή ποιότητα στα ανοξείδωτα τμήματα της παραγωγικής γραμμής τους ή ακόμη και σε εξειδικευμένες κατασκευές. Τα προϊόντα μας είναι φτιαγμένα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για τρόφιμα. Η ποιότητά τους, μας έχει κάνει γνωστούς στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε Βαλκανικές χώρες.